Δαμονίκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δημονίκη, Δαμονείκη

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον., 377 αρ. 2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στην Αργολίδα και τη Θεσσαλία τον 4ο/3ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.