Δαμώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δημώ (τέλη 3ου αι. π.Χ., Κρήτη /1ος αι. π.Χ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 2ος αι. π.Χ., Maiuri 1925, 536 & AM 51 (1926), 6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
73
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 132 αρ. 26.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σάμο τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.