Δάμιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 353 π.Χ., FGrH 115 F 248 (Θεόπομπος στον Αθήναιο, Δειπν. 13.83.22)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 50 αρ. 37.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λακωνία τον 3ο αι. μ.Χ.