Δαμῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δαμέος (γεν.: 4ος αι. π.Χ., Πόντος)· Δαμέους (γεν.: 2ος αι. π.Χ., Ανθεμούς)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος αι. π.Χ., SEG XLII 560

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 242.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στον Πόντο τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Χαλκιδική τον 2ο αι. π.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: