Δαμασίλεως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 45 αρ. 9.3 (= SEG XLI 563· πρβ. XLIV 504

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Σχόλια: 

LGPN  IV

Γεωγραφική διασπορά: