Δαμασίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., Tataki 1998, 153 αρ. 32 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 320 π.Χ., POxy I 12.6.3· FGrH 255.10.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Moretti, Olymp. 473· Tataki 1998, 50 αρ. 36

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 7ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 2ο αι. μ.Χ.

Στο (2) ολυμπιονίκης σε αγώνα δρόμου στην 115η Ολυμπιάδα.