Δαμαλίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Damalis (1ος π.Χ.-1ος μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 655 (= 14206. 16 & Pilhofer 455 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.452, 8 & BCH 98 (1974), 536-538

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αμοργό τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Τρωάδα τον 3ο αι. μ.Χ.