Δαμαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 2ου αι. π.Χ., IG X.2.1.108.11 & BCH 19 (1895), 335 αρ. 10.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 181 αρ. 19· Στεφανής 1988, 146.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στους Δελφούς στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: