Δάμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία- Άρνισσα;) 202 μ.Χ., EAM 131 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 94 σημ. 4.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: