Δάλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.73, 84 (3-6) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582, 9, 30, 67, 68  (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 599

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV· Hatzopoulos & Loukopoulou  1996, 240-241.

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία

Γεωγραφική διασπορά: