Δαδοῦχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη*) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 811

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Μυσία τον 3ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.