Αὐτόδικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 350-280 π.Χ., Αρριανός, Μετά Αλέξ., FGH 156 F9, 38· IG VII 279 (= Πετράκος 1997, αρ. 383)  (RE (7) & Supplbd. 4 (-)· Berve 1926, 187)  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6

Γεωγραφική διασπορά: