Αὐρηλιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αὐριλιανός (5ος αι. μ.Χ., Λυδία), Αὐρηλλιανός (4ος/5ος αι. μ.Χ., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
4ος/5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 4ος/5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 279 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27