Αὔγη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Auge (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Δίον / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 644 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Δραβήσκος) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 578  (CEG II 726· Pilhofer 570) (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., CIL III 594 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 189· πρβ. Klio 52 (1970), 64)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37