Ἀττίκιλλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Atticilla (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 211; μ.Χ., ILeukopetra 60.2 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος μ.Χ., IG X.2.1.539 & BCH 97 (1973), 593

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15