Ἀττική

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Attice (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Attica (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 633

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16