Ἀτίμητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀτείμητος (κατεξοχήν γραφή), Atimetus (πολύ συχνό, 36 φορές)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 37 μ.Χ., BCH 58 (1934), 450 αρ. 1A (Pilhofer 282) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG L 641

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
96