Ἀθάμας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., IG XI.4.1349.2, 7, 11 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9