Ἀσύγκριτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Asyncritus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἀσύνκριτος (σε όλες τις μαρτυρίες πλην Κάτω Ιταλίας)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.478.1 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 622 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 614

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11