Ἀστήρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Aster (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 353 π.Χ., Δούρις, FGH 76F36· Καλλισθένης, FGH 124F57 (RE (4)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17