Ἀστίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀστίαιος (πατρων επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 48 αρ. 10A. 6 (= SEG XLI 564)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33