Ἀσπάσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀσπάσις (4ος/3ος αι. π.Χ., Δήλος), Aspasius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633I.18 (= Pilhofer 164)· CIL III 633IIc.3 (=Pilhofer 163)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31