Ἀσπασία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Aspasia (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.), Haspasia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., SEG XXIV 504c· ΕΚΜ 1, Βέροια 160 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35