Ἀσκληπιός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Asclepius (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 649

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17