Ἀσκληπίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Asclepides (1ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἀσσκληπίδης (2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 230 μ.Χ., IGB V 5922.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
61