Ἀσκληπιάς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀσκλαπιάς (1ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 204 μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 206 αρ. 8 (2) 246 μ.Χ., SEG XXXVI 619.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46