Ἀσκληπιακός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 244 μ.Χ., IG X.2.1.215.3 & 216· 215.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20