Ἀσκληπᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Asclepa (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀσκληπᾶδο[ς] (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία) Ἀσκληπῆ (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Σιντική )

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ. (πριν το 212 μ.Χ), ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.17 (2) Μακεδονία (Βοττιαία- Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.18 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.226.8 (4) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 230 μ.Χ., IGB V 5922.5 (5) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος-3ος μ.Χ., IGB V 5925.2, 9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48