Ἀσκλᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ascla (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία/ αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι), Ascula (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀσσκλᾶς (1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-;Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., AE 1950-1951, 71 αρ. 15 (Pilhofer 730)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
78