Ἀρτεμίσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρτεμείσιος (συχνότατη γραφή), Ἀρτεμήσιος (4ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Artemisius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

Α) Σουίδας, Syll.3 867.36-40, Θουκυδίδης 5.19

Β) (1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 2 (1916) Παράρτ. σ. 12· (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 303 μ.Χ., Musurillo, 1972, 281 κ.ε. 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
86