Ἁρμονία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Harmonia (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 57

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21