Ἀρίστυλλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρίσστυλλα (5ος αι. π.Χ., Πειραιάς)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 150

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16

Γεωγραφική διασπορά: