Ἀριστόξενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστόχσενος (5ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος-2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 154 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.28.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
85