Ἀριστόβουλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστόβο̄λος (5ος αι. π.Χ., Μικρά Σκυθία, Ολυμπία), Ἀριστόβολος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή), Ἀριστοβουλιασταί (κοιν., 1ος αι. π.Χ., Ρόδος), Aristobulus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 242 μ.Χ., IG X.2.2.331.5 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIb.21 (= Pilhofer 163· CRAI 1923, 277) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) < Δήλος π. 239-229 π.Χ., IG XI.4.666.3, 24 (4-5) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.59, 71 (πρβ. Helly 1995, 319-320) (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;325 π.Χ., ΤAPA 62 (1931), 50 αρ. 3.11 (7) π. 350 π.Χ., SEG XLVII 922 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος αι. π.Χ., FGrH 139 (RE (14)· Berve 1926, 121) (9) 4ος αι. π.Χ., SEG XLV 801 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) ;352 π.Χ., TAPA 65 (1934), 128 αρ. 4.3· SEG XXXVIII 637.6· XLVI 804. 1  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
356