Ἀριστότιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστοτιμίδαι (όνομα γένους, 4ος/3ος αι. π.Χ., Ρόδος), Ἀριστότειμος (1ος αι. π.Χ., Σπάρτη / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία, Σπάρτη / 4ος αι. μ.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.3· XXXVII 576.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
49