Ἀριστόνους

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστόνο̄ς (5ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀριστόνος (4ος αι. π.Χ., Θάσος, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια 24.3 (2) 122 π.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 134.8  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 360-316 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 6.28.4· IG XII.9.221.2, 7· SEG XXXVI 331B.24 (RE (8)· Berve 1926, 133) (4) 3ος αι. π.Χ., ΑΔ 16 (1960) Μελ. σ. 82· SEG XXXIX 623· XLIII 444 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.28.4 (6) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.242.3 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) 440-420 π.Χ., IG I3.1379

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
70