Ἀριστόνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστόνεικος (3ος αι. π.Χ., Δαλματία / 2ος αι. π.Χ., Ακαρνανία / 2ος/1ος αι. π.Χ., Θράκη / 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Ιωνία και συχνά στο εξής), Ἀρισστόνικος (1ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίολη) ελλην. περ., SEG XXIV 596 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;4ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 642· πρβ. XLVII 923 (3) 4ος αι. π.Χ., Πολύαινος 5.44· Πλούταρχος, Ηθικά 334e-f· Θεόπομπος στον Αθήναιο 10.435b-c (FGH 115 F 236)· Αρριανός, Ανάβ. 4.16.6-7 (RE (4)· Berve 132)  (4) < Θάσος  4ος αι. π.Χ., SEG XIX 595

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
220