Ἀριστομένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστομένε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αργολίδα, Αθήνα), Ἀριστομένες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Ἀρισστομένης (;5ος αι. π.Χ., Εύβοια / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἀριστομέναιος (πατρων. επίθ., 5ος αι. π.Χ., Κέως), Ἀριστομένηος (πατρων. επίθ., 1ος αι. π.Χ., Τρωάδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XXVIII 541, 4 & 5 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Σοχός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 839 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
352