Ἀριστόκριτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Aristocritus (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ.,  CIL III 7379 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
123