Ἀριστοκράτεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστοκράτηα (1ος αι. μ.Χ., Θάσος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., αδημ. Tataki 1998, 150 αρ. 19

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27