Ἀριστοκλείδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστοκλείδες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Ἀριστοκλείδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.31 (2)  Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 388.1 (3) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) π. 330 π.Χ., IG II2.339b.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36