Ἀριστόφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστόφυλος (3ος αι. π.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;105 π.Χ., IG X.2.1.135.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54