Ἀρίστιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Aristippus (αβέβ. χρον., Σπάρτη), Ἀρίστἰπος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., ΕΑΜ 186 IV, 46 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ, Ψευδο-Καλλισθένης 1.19 (Berve 1926, 12)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
171