Ἀριστίππα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρισστίππα (2ος/1ος αι. π.Χ., Καλίνδοια)

Χρονολόγηση: 
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLII 594 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6