Ἀριστίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστίὀ̄ν (6ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία, Αθήνα, Κορινθία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Σικελία, Άργος, Θεσσαλία, Βοιωτία), Ἀριστιώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀριστήων (3ος αι. π.Χ., Ρόδος), Ἀρισστίων (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) < Δελφοί 117 π.Χ., FD III.2.70b.6 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 242 π.Χ., SEG XII 373.55 (3) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 47 (2002-2003), 122 αρ. 6.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
513