Ἀριστεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστέος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Πόντος), Ἀρίστως (γεν., αυτοκρ. περ., Κρήτη), Aristeus (1ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος αι. π.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 54-55 αρ. 1.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
127