Ἀρισταγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρισσταγόρας (5ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Ἀρισταγόρειοι (όνομα γένους, ελλην. περ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) < Κάλυμνος 3ος αι. π.Χ., TCal 25.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
256