Ἀρίδηλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Aridelus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σάνη, Ουρανούπολη) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLIII 432

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9