Ἄρχων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄϟhον (;7ος αι. π.Χ., Θήρα), Ἄρχο̄ν (600 π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 370-321 π.Χ., Αρριανός, Ινδ. 18.3· Διόδωρος 18.3.3· Ιουστίνος 13.4.23· CEG II 877 (RE (5)· Berve 163) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.18 (πρβ. SEG XLVII 971) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 544 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος)  360 π.Χ., IG IV.12.94b.14 (5) Χαλκιδική (Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 240-220 π.Χ., SEG XXXVII 558.1· Ποικίλα, 141 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
107