Ἀρχεπτόλεμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) 353; π.Χ., SEG XXIV 574, 18· Hatzopoulos 1988β, 80 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13

Γεωγραφική διασπορά: